สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณี อุบัติเหตุและนักเรียนเสียชีวิต
โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  เข้าชม 54 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  เข้าชม 259 ครั้ง
ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  เข้าชม 246 ครั้ง
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณี นักเรียนเสียชีวิต
โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  เข้าชม 260 ครั้ง
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ
โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  เข้าชม 253 ครั้ง
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  เข้าชม 334 ครั้ง
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  เข้าชม 306 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์