สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประชุมนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 8 ครั้ง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก ประจำปี 2564
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  เข้าชม 98 ครั้ง
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆที่บ้านฉัน"
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  เข้าชม 93 ครั้ง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิดเรียน On - Site 100 %
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  เข้าชม 92 ครั้ง
สนับสนุนสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  เข้าชม 94 ครั้ง
จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  เข้าชม 161 ครั้ง
โครงการสำนักงานสีเขียว ( Green Office)
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  เข้าชม 106 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมใจแต่งไทยเฉลิมฉลอง ๓๐ ปี อยุธยาเมืองมรดกโลก
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2
เข้าชม 142 ครั้ง
ต้อนรับผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และรองผู้อำนวยการฯ
โดย นายแทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 601 ครั้ง
กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจ รวมสายใยเป็นหนึ่งเดียว ส่งพี่กลับบ้าน"
โดย นายแทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 425 ครั้ง
ประชุมชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย นายแทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 680 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 364 ครั้ง
ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นายแทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 332 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์