สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2565
ประชุมนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สาหรับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 44 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผุ้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 62 ครั้ง เผยแพร่ 17  มกราคม  2565
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณี อุบัติเหตุและนักเรียนเสียชีวิต
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 65 ครั้ง เผยแพร่ 11  มกราคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 4  มกราคม  2565
ร่วมประชุมสัมนาศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ .ศ.๒๕๖๕
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 81 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2564
ต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 136 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
พิธีการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของกลุ่มโรงเรียนโพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 115 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก ประจำปี 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 98 ครั้ง เผยแพร่ 20  ธันวาคม  2564
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆที่บ้านฉัน"
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 93 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เปิดเรียน On - Site 100 %
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 92 ครั้ง เผยแพร่ 13  ธันวาคม  2564
สนับสนุนสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 94 ครั้ง เผยแพร่ 9  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 161 ครั้ง เผยแพร่ 7  ธันวาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 2  ธันวาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 83 ครั้ง เผยแพร่ 2  ธันวาคม  2564
โครงการสำนักงานสีเขียว ( Green Office)
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 106 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2564
ประเมินความพร้อมขอเพิ่มห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program)
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 88 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 87 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2564
ขอเชิญร่วมแต่งกายชุดไทย ตลอดเดือนธันวาคม 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 83 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) - 27 พฤศจิกายน 2564
โดย  เข้าชม 59 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ครั้งที่1/2564
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 76 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2564
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าเรือพัฒนา
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 94 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2564
ประชุมบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ครั้งที่ 1/2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 84 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2564
พ่นยากำลังยุงลาย ตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 / 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 79 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 128 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
พิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 128 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42 / 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 91 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2564
กิจกรรม ถุงผ้าน่าใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2564
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรม ถุงผ้าน่าใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 100 ครั้ง เผยแพร่ 8  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 158 ครั้ง เผยแพร่ 4  พฤศจิกายน  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ฉบับที่ 10/25654
โดย Admin เข้าชม 86 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 114 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกลางคลอง 27 ฉบับที่ 1
โดย Admin เข้าชม 61 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เขต อ.บางปะหัน
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 104 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2564
กรอบคุณธรรม
โดย นางสายพิณ เที่ยงทัต เข้าชม 155 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2564
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
โดย นางสายพิณ เที่ยงทัต เข้าชม 109 ครั้ง เผยแพร่ 28  ตุลาคม  2564
คำสั่งจังหวัดฯ ที่ 2899/2564 ลงวันที่ 15 ต.ค. 64
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 208 ครั้ง เผยแพร่ 19  ตุลาคม  2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 266 ครั้ง เผยแพร่ 14  ตุลาคม  2564
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 244 ครั้ง เผยแพร่ 13  ตุลาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 193 ครั้ง เผยแพร่ 11  ตุลาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 189 ครั้ง เผยแพร่ 11  ตุลาคม  2564
ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.อย.1 และรอง ผอ.สพป.อย.1
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 309 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2564
ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 188 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2564
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สพป.อย.1
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 288 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต้อนรับรองผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 270 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสาวกานต์ธิดา สาคร เข้าชม 263 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
ศึกษานิเทศก์ สพป.อย.1รับมอบโล่รางวัล Best Practice รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการนิเทศ
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 304 ครั้ง เผยแพร่ 24  กันยายน  2564
พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โดย นายญาณวุฒิ สังวงค์ เข้าชม 259 ครั้ง เผยแพร่ 22  กันยายน  2564
ข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 227 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2564
มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญทุพพลภาพและได้รับความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
โดย  เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2564
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565
โดย  เข้าชม 259 ครั้ง เผยแพร่ 7  กันยายน  2564
ขอเชิญเข้าร่วม การอภิปรายการรับฟังความคิดเห็นแนวทางความร่วมมือผ่านการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่างๆฯ
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 240 ครั้ง เผยแพร่ 6  กันยายน  2564
จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 300 ครั้ง เผยแพร่ 3  กันยายน  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 1  กันยายน  2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2177/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 334 ครั้ง เผยแพร่ 1  กันยายน  2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2066/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 311 ครั้ง เผยแพร่ 19  สิงหาคม  2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่2065/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 19  สิงหาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 342 ครั้ง เผยแพร่ 11  สิงหาคม  2564
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 359 ครั้ง เผยแพร่ 6  สิงหาคม  2564
ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2564
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่30)
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 306 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2564
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 207 ครั้ง เผยแพร่ 30  กรกฎาคม  2564
ประชุมผู้บริหาร (สภากาแฟ) ครั้งที่ 21/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 30  กรกฎาคม  2564
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 329 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2564
อบรมศึกษานิเทศก์2564
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 362 ครั้ง เผยแพร่ 19  กรกฎาคม  2564
ครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย  เข้าชม 388 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2564
มอบเงินช่วยเหลือครูเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม
โดย  เข้าชม 268 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2564
มอบเงินช่วยเหลือครูเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย  เข้าชม 246 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการดำเนินการโครงการการนิเทศติดตามโรงเรียน ในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 521 ครั้ง เผยแพร่ 7  กรกฎาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 7  กรกฎาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 234 ครั้ง เผยแพร่ 7  กรกฎาคม  2564
ประชุมจัดทำกลยุทธ์การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 278 ครั้ง เผยแพร่ 5  กรกฎาคม  2564
ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
โดย นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ เข้าชม 246 ครั้ง เผยแพร่ 1  กรกฎาคม  2564
ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินผลงานตามโครงงานการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Leaning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2564
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนที่มีผลงาน Best Practice ประจำอำเภอ
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 187 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2564
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA On Line ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 324 ครั้ง เผยแพร่ 28  มิถุนายน  2564
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณี นักเรียนเสียชีวิต
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 261 ครั้ง เผยแพร่ 28  มิถุนายน  2564
ประชุมผู้บริหาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (สภากาแฟ) ครั้งที่ 19/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 223 ครั้ง เผยแพร่ 27  มิถุนายน  2564
ขอเชิญตอบแบบสอบถาม
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 322 ครั้ง เผยแพร่ 27  มิถุนายน  2564
23 มิถุนายน 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันทุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 279 ครั้ง เผยแพร่ 23  มิถุนายน  2564
ประชุมคณะทำงานโครงการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการเรียนร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 351 ครั้ง เผยแพร่ 17  มิถุนายน  2564
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน : โรงเรียนวัดนาค อ.บางปะหัน
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 229 ครั้ง เผยแพร่ 17  มิถุนายน  2564
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 274 ครั้ง เผยแพร่ 17  มิถุนายน  2564
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1487/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 218 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2564
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลวันดินโลก King Bhumibol World Soil Day Award
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 181 ครั้ง เผยแพร่ 14  มิถุนายน  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 267 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2564
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนแบบOn site
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 213 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2564
กาารประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่3/2564
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 3  มิถุนายน  2564
21-22 พ.ค.64 อบรมเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 338 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2564
ประกาศเจตจำนงสุจริรตในการบริหารงาน เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อย.1
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 324 ครั้ง เผยแพร่ 21  พฤษภาคม  2564
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ "ครูพร้อม" พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 255 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2564
การประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 284 ครั้ง เผยแพร่ 14  พฤษภาคม  2564
แนวทางการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 225 ครั้ง เผยแพร่ 14  พฤษภาคม  2564
การอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 241 ครั้ง เผยแพร่ 14  พฤษภาคม  2564
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 329 ครั้ง เผยแพร่ 8  พฤษภาคม  2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือนเมษายน 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 420 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤษภาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 316 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤษภาคม  2564
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 197 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2564
การประชุมชี้แจงแนวทางการทดสอบ O-NET การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 288 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2564
ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 296 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2564
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 253 ครั้ง เผยแพร่ 4  พฤษภาคม  2564
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 245 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2564
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 334 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2564
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ เข้าชม 306 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2564
เลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โดย นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ เข้าชม 202 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2564
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 317 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 322 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2564
จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 181 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2564
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1
โดย นางสาวกานต์ธิดา สาคร เข้าชม 589 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 250 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 30 - 31มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 249 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 26 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 264 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564
โดย  เข้าชม 286 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 25 มี.ค. 64
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 257 ครั้ง เผยแพร่ 25  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 22 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 237 ครั้ง เผยแพร่ 22  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 17 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 360 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2564
ประกาศรายชื่อรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน และชั้นที่ 5
โดย  เข้าชม 316 ครั้ง เผยแพร่ 16  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 15 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 285 ครั้ง เผยแพร่ 16  มีนาคม  2564
จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 278 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 12 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 298 ครั้ง เผยแพร่ 12  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 มี.ค. 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 258 ครั้ง เผยแพร่ 11  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนนเงิน วันที่ 8 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 9  มีนาคม  2564
คู่มือแนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
โดย  เข้าชม 950 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 292 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 3 มี.ค. 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 235 ครั้ง เผยแพร่ 2  มีนาคม  2564
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แจ้งประกาศข้อเสนองานหรือกิจกรรมข้อตกลงข้อที่ 9 2/2563
โดย นางสาวกานต์ธิดา สาคร เข้าชม 344 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 270 ครั้ง เผยแพร่ 19  กุมภาพันธ์  2564
มอบเงินช่วยเหลือกรณีเด็กเสียชีวิต
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 368 ครั้ง เผยแพร่ 15  กุมภาพันธ์  2564
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 312 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 257 ครั้ง เผยแพร่ 8  กุมภาพันธ์  2564
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 387 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 270 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 - 22 มกราคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 1  กุมภาพันธ์  2564
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 293 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2564
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับใส่บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 337 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2564
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีนักเรียนป่วยด้วยโรคมะเร็ง
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 384 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2564
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
โดย นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ เข้าชม 320 ครั้ง เผยแพร่ 11  มกราคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 328 ครั้ง เผยแพร่ 7  มกราคม  2564
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 361 ครั้ง เผยแพร่ 6  มกราคม  2564
ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5)
โดย  เข้าชม 512 ครั้ง เผยแพร่ 30  ธันวาคม  2563
รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 2563
โดย  เข้าชม 353 ครั้ง เผยแพร่ 30  ธันวาคม  2563
รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก สถานศึกษาต้นแบบ
โดย  เข้าชม 305 ครั้ง เผยแพร่ 30  ธันวาคม  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 ธันวาคม 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 373 ครั้ง เผยแพร่ 29  ธันวาคม  2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี 2564
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 944 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2563
ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 387 ครั้ง เผยแพร่ 9  ธันวาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 394 ครั้ง เผยแพร่ 7  ธันวาคม  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 356 ครั้ง เผยแพร่ 3  ธันวาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
โดย  เข้าชม 398 ครั้ง เผยแพร่ 3  ธันวาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 305 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(ด้านการเงินและงบประมาณ)
โดย  เข้าชม 353 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2563
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี๒๕๖๓
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 291 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พศ.2563
โดย นางสาวกานต์ธิดา สาคร เข้าชม 380 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2563
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 368 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤศจิกายน  2563
แจ้งโอนเงิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 318 ครั้ง เผยแพร่ 5  พฤศจิกายน  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 240 ครั้ง เผยแพร่ 4  พฤศจิกายน  2563
เชิญทุกท่านร่วมงาน
โดย  เข้าชม 373 ครั้ง เผยแพร่ 4  พฤศจิกายน  2563
แถลงข่าวสถานศึกษาปลอดภัยฯและกิจกรรมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง
โดย  เข้าชม 411 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2563
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 27 ต.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 303 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล วันที่ 27 ต.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 241 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2563
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 348 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 366 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2563
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย  เข้าชม 442 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  เข้าชม 345 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2563
แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 กันยายน - 30 กันยายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 269 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2563
โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2563
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 466 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  เข้าชม 348 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2563
โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2563
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 475 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2563
แจ้งการโอนเงินเข้าวัญชี วันที่ 23 กันยายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 393 ครั้ง เผยแพร่ 23  กันยายน  2563
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 15 กันยายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 304 ครั้ง เผยแพร่ 22  กันยายน  2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์จัดทำแผนปฏิบัติการ
โดย นางสาวกานต์ธิดา สาคร เข้าชม 391 ครั้ง เผยแพร่ 17  กันยายน  2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  เข้าชม 363 ครั้ง เผยแพร่ 16  กันยายน  2563
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตฯและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดย  เข้าชม 439 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 6 ส.ค. - 31 ส.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 353 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 317 ครั้ง เผยแพร่ 3  กันยายน  2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะที่ 1
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 554 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2563
โครงการพัฒนาและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย(บรรจุใหม่) รุ่นที่ 3
โดย  เข้าชม 340 ครั้ง เผยแพร่ 26  สิงหาคม  2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 2
โดย  เข้าชม 334 ครั้ง เผยแพร่ 25  สิงหาคม  2563
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย นางธนวรรณ โสดาศรี เข้าชม 383 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2563
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563
โดย นางธนวรรณ โสดาศรี เข้าชม 330 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน
โดย นางธนวรรณ โสดาศรี เข้าชม 298 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 511 ครั้ง เผยแพร่ 21  สิงหาคม  2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 287 ครั้ง เผยแพร่ 21  สิงหาคม  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 270 ครั้ง เผยแพร่ 6  สิงหาคม  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 ก.ค. - 31 ก.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 349 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2563
ประชุมสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประจำปี 2563
โดย  เข้าชม 337 ครั้ง เผยแพร่ 3  สิงหาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 506 ครั้ง เผยแพร่ 29  กรกฎาคม  2563
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ประจำปี 2563
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 379 ครั้ง เผยแพร่ 23  กรกฎาคม  2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online
โดย  เข้าชม 439 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online
โดย  เข้าชม 484 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2563
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 560 ครั้ง เผยแพร่ 17  กรกฎาคม  2563
จัดทำทะเบียนประวัติ/ก.ค.ศ.16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 27 ราย
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 486 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือเด็กที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 314 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มิ.ย. - 16 ก.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 279 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2563
ร่วมเป็นเกียรติรับมอบเจลแอลกอฮอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิ
โดย  เข้าชม 370 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2563
ต้อนรับนางสาวศิริวรรณ สุ่นสกูล โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ
โดย  เข้าชม 473 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2563
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
โดย  เข้าชม 505 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2563
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 599 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2563
การติดตามการดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 335 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2563
ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 311 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2563
การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 412 ครั้ง เผยแพร่ 7  กรกฎาคม  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 260 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ปัญหาอุปสรรในการเบิกจ่าย/ข้อเสนอแนะ/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้า
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 311 ครั้ง เผยแพร่ 1  กรกฎาคม  2563
ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 264 ครั้ง เผยแพร่ 1  กรกฎาคม  2563
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 309 ครั้ง เผยแพร่ 11  มิถุนายน  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 320 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 275 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2563
ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 296 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 เม.ย. - 29 พ.ค. 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 288 ครั้ง เผยแพร่ 4  มิถุนายน  2563


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์