สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
.
.
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  เข้าชม 61 ครั้ง
ต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  เข้าชม 135 ครั้ง
พิธีการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของกลุ่มโรงเรียนโพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  เข้าชม 115 ครั้ง
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  เข้าชม 560 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์