สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
ภาพกิจกรรม  
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 297 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2564
การประชุมชี้แจงการจัดซ้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
การประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมใจแต่งไทยเฉลิมฉลอง ๓๐ ปี อยุธยาเมืองมรดกโลก
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 141 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
ต้อนรับผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และรองผู้อำนวยการฯ
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 600 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2564
กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจ รวมสายใยเป็นหนึ่งเดียว ส่งพี่กลับบ้าน"
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 424 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
การตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
โดย  เข้าชม 673 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2564
จัดอบรมการบริหารงบประมาณ ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษา ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบออนไลด์ Meeting Zoom
โดย  เข้าชม 611 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2564
อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(ด้านการเงินและงบประมาณ)
โดย  เข้าชม 597 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2564
ประชุมชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 680 ครั้ง เผยแพร่ 2  กรกฎาคม  2564
ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบหลักสูตรการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน
โดย  เข้าชม 420 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2564
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 364 ครั้ง เผยแพร่ 27  มิถุนายน  2564
ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 332 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2564
ประชุมผู้บริหาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 15/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 321 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2564
พิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 320 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2564
กิจกรรมข้าราชการสุขใจ ด้วยวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 301 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 267 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2564
ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 286 ครั้ง เผยแพร่ 12  มีนาคม  2564
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสรับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 656 ครั้ง เผยแพร่ 16  กุมภาพันธ์  2564
ประชุมผุ้บริหาร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (สภากาแฟ) ครั้งที่ 11/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 16  กุมภาพันธ์  2564
ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูฯ
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 266 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2564


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์