สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสมลักษณ์ รู้แผน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.อย.1 และรอง ผอ.สพป.อย.1
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 137 ครั้ง
ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สพป.อย.1
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 114 ครั้ง
ศึกษานิเทศก์ สพป.อย.1รับมอบโล่รางวัล Best Practice รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการนิเทศ
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 171 ครั้ง
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 217 ครั้ง
อบรมศึกษานิเทศก์2564
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 212 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการดำเนินการโครงการการนิเทศติดตามโรงเรียน ในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 358 ครั้ง
ประชุมจัดทำกลยุทธ์การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 145 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์