สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสมลักษณ์ รู้แผน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 73 ครั้ง
อบรมศึกษานิเทศก์2564
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 35 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการดำเนินการโครงการการนิเทศติดตามโรงเรียน ในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 83 ครั้ง
ประชุมจัดทำกลยุทธ์การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 28 ครั้ง
ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินผลงานตามโครงงานการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Leaning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 39 ครั้ง
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนที่มีผลงาน Best Practice ประจำอำเภอ
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 28 ครั้ง
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA On Line ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  เข้าชม 33 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์