สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารดาวน์โหลด
1 คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 คู่มือการสมัครเข้าใช้งาน MOE Safety Center application สพป.อย.1 โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 คู่มือ การใช้งานของระบบ MOE Safety Center โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 คู่มือการใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ MOE Safety Center (Admin) โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5 คู่มือการใช้งาน MOE Safety Center ฉบับ ผู้รับแจ้ง โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 คู่มือการสมัครใช้งาน School Health HERO Application ฉบับครู โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนวและ School Help hero โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ