สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 52 ครั้ง
ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีเกิดอัคคีภัย
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 56 ครั้ง
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 88 ครั้ง
กิจกรรมเด็กเก่งเด็กดีพระนครศรีอยุธยา
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 31 ครั้ง
ประชุมบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 32 ครั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดย  แทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 625 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดย แทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 241 ครั้ง
สพป.พระนครศรรีอยุธยา เขต 1 ไม่สนับสนุนการพนันทุกรูปแบบ
โดย แทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 262 ครั้ง
แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โดย แทนไท บุญเลิศ
เข้าชม 307 ครั้ง


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ