สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
พิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 105 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 83 ครั้ง
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเสียชีวิต
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 105 ครั้ง
ต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 138 ครั้ง
ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน อำเภอบางปะหัน
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  เข้าชม 98 ครั้ง
ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  เข้าชม 114 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาและร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติ
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  เข้าชม 88 ครั้ง
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ