สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสมลักษณ์ รู้แผน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสมลักษณ์ รู้แผน) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนชรพร ประมวลสุข) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนิรา ขุนทองชมาตรย์) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวเบญญภา หลวงราช) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางปรีชยา ยาวุธ) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางพันทิพย์ ผาก่ำ) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (นางสาวนิดาพร ชารี)  โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
9 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางน้ำทิพย์ คงเกษม) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
10 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล) โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
11 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย  นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ