สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสมลักษณ์ รู้แผน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสมลักษณ์ รู้แผน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางปรีชยา ยาวุธ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนงค์รัก จันทร์สุนทร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเบญญาภา หลวงราช
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางพันทิพย์ ผาก่ำ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายพิชิต ขำดี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาวนิดาพร ชารี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา นันตะเสนีย์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางสาวปาณิสรา โชคคเณศร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางน้ำทิพย์ คงเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวคัทลียา บุตรบุญตอม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ