สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
1 แบบติดตามประเมินผลมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ ประจำปี 2565 โดย     
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  โดย     
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 โดย     
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย     
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย     
6 รายชื่อประธานกลุ่มโรงเรียน และประธานชมรมเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๖ โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต  กลุ่มอำนวยการ 
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ กลุ่มโรงเรียน โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต  กลุ่มอำนวยการ 
8 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือน โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ 
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ 
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.2565 โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ 
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ 
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ 
13 แนวปฏิบัติทางจริยธรรมของข้าราชการครูฯ โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ 
14 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ 
15 วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ