สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
สพฐ. สัญจร สถานีแก้หนี้ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 5 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 4 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
พิธีมอบป้ายโครงการสุขาดี มีความสุข
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 4 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
กิจกรรมองค์กรคุณธรรม สร้างคนดี มีความสุข
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 4 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 4 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
เชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 2 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 3 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 3 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยระดับชาติ
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 4 ครั้ง เผยแพร่ 24  กรกฎาคม  2567
รายงานตัวข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 230 ครั้ง เผยแพร่ 1  กรกฎาคม  2567
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 55 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2567
ประชุม คกก.ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 49 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2567
องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 44 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2567
ความสำคัญพิธีไหว้ครู
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 157 ครั้ง เผยแพร่ 11  มิถุนายน  2567
โหวตผลงานในกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 128 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2567
กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและการฟอกเงิน"
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 113 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2567
ประชุม คกก.วางแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 103 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
คกก.ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอท่าเรือ
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
คกก.ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.รร. อำเภอบางปะหัน
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 98 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 111 ครั้ง เผยแพร่ 31  พฤษภาคม  2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพม.นนทบุรี
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 69 ครั้ง เผยแพร่ 31  พฤษภาคม  2567
เทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ 5
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 110 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤษภาคม  2567
ประชุมพิจารณากรอบแนวความคิดและจัดทำ (ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ และ(ร่าง)ระเบียบ ก.ค.ศ
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 110 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
ประชุมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 105 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
ประชุมบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เดือนพฤษาคม 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 107 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
จัดอบรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.สุโขทัย เขต 1
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 59 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวด MOE Content Creator Awards
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤษภาคม  2567
ขอเชิญร่วมงานเสวนา เนื่องใน "วันครอบครัวสากล องค์การสหประชาชาติ 2024"
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤษภาคม  2567
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2567
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 240 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2567
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 245 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2567
ขอเชิญชวนประกวดรายการ Win Win WAR OTOP Junior Season 3
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 201 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2567
การประชุมพิจารณาคัดเลือก และจัดหมวดหมู่สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 154 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2567
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทักษะลูกเสือ
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 152 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2567
ตรวจเยี่ยมสนามสอบตำแหน่ง ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา และรอง ผอ.สถานศึกษา
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 201 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2567
ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 174 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2567
ประชุมเตรียมความพร้อม และรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 171 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2567
การประเมินผลงานเพื่อขอรับตามพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 160 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 246 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2567
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนเมษายน 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 344 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2567
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รอบ2)
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 518 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
ประชุมบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 3/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 312 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2567
MOU การพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 278 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2567
ประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาฯ ของ สพฐ. ปี 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 247 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2567
ประชุมการพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 256 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 249 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 241 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้ายสับเปลี่ยน ผ่านระบบ TMS
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 128 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การประชุม คกก.พิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 140 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
พิธี MOU การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 267 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 105 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 535 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2567
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 198 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 11/2566
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 150 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 813 ครั้ง เผยแพร่ 19  มกราคม  2567
งานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 593 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2566
ARU HALF MARATHON 2024
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 571 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2566
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 543 ครั้ง เผยแพร่ 8  ธันวาคม  2566
"เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ 3
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 430 ครั้ง เผยแพร่ 2  ธันวาคม  2566
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2566
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 528 ครั้ง เผยแพร่ 21  พฤศจิกายน  2566
ร่วมแสดงความยินดีกับรองศึกษาธิการจังหวัด
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 643 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2566
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขอเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านระบบออนไลน์
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 2312 ครั้ง เผยแพร่ 11  สิงหาคม  2566
ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน เพื่อเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 735 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการวางแผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 669 ครั้ง เผยแพร่ 5  กรกฎาคม  2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.และ ข. และมีสิทธิสอบภาค ค.
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 2016 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2566
พิจารณาคัดเลือก ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนลูกเสือ
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 708 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2566
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 461 ครั้ง เผยแพร่ 23  มิถุนายน  2566
ออกกำลังกายประกอบเพลง สพป.อย.ร่วมสร้าง
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 449 ครั้ง เผยแพร่ 23  มิถุนายน  2566
ประชุมจัดทำคู่มือการจัดตั้ง ยุบ รวมสถานศึกษาสถานศึกษา ฯ
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 389 ครั้ง เผยแพร่ 23  มิถุนายน  2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่้การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 2143 ครั้ง เผยแพร่ 13  มิถุนายน  2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขต เรื่องกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.1
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 1421 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รอบ 2
โดย  เข้าชม 468 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2566
ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  เข้าชม 1010 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
ส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา
โดย  เข้าชม 509 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
กิจกรรมจิตอาสาตามแนวทางการสร้างคุณธรรม
โดย  เข้าชม 450 ครั้ง เผยแพร่ 24  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 11 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 422 ครั้ง เผยแพร่ 11  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 381 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
โดย  เข้าชม 554 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีเกิดอัคคีภัย
โดย  เข้าชม 500 ครั้ง เผยแพร่ 11  มีนาคม  2566
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดย  เข้าชม 1061 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 858 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 770 ครั้ง เผยแพร่ 27  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มิถุนายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 826 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 730 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 691 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 645 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 619 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 635 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 686 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 601 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 590 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 681 ครั้ง เผยแพร่ 31  มีนาคม  2565


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ