สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรก - 17 พฤษภาคม 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 43 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
รับชมการแถลงสรุปผลงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 66 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2565
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 139 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีเสียชีวิต - 14 เมษายน 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 78 ครั้ง เผยแพร่ 14  เมษายน  2565
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 139 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2565
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต 4 เมษายน 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 240 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2565
ร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 118 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 2 เมษายน 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 125 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2565
ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมิน PMQA 4.0 - 1 เมษายน 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 120 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2565
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล เข้าชม 109 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2565
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต 2
โดย นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล เข้าชม 129 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 171 ครั้ง เผยแพร่ 2  มีนาคม  2565
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอภาชี
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 183 ครั้ง เผยแพร่ 25  กุมภาพันธ์  2565
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 310 ครั้ง เผยแพร่ 6  กุมภาพันธ์  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 261 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2565
แผนผังสนามสอบการสอบ ภาค ก และ ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 2398 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 - 25 มการาคม 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 172 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
ประกาศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 747 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2565
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สาหรับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 815 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผุ้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 1321 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช -17 มกราคม 2565
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 17  มกราคม  2565


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ