สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
สพป.อย.1 นำเสนอองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 312 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2565
ร่วมกิจกรรมเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 10459 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2565
กิจกรรมแข่งขันการออกกำลังกายเต้นประกอบเพลง (แอโรบิก) ภายใต้โครงการเปิดโลกมหกรรมวิชาการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 268 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2565
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
โดย นายปริญญา หร่ายวงศ์ เข้าชม 331 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2565
กิจกรรมการแข่งขันเปิดโลกมหกรรมวิชาการ สพป.อย.1 กิจกรรมคัดลายมือ
โดย นายปริญญา หร่ายวงศ์ เข้าชม 352 ครั้ง เผยแพร่ 20  มิถุนายน  2565
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ข้อมูลแก่คณะทำงานของสพฐ.ในโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูล
โดย นายปริญญา หร่ายวงศ์ เข้าชม 170 ครั้ง เผยแพร่ 20  มิถุนายน  2565
พิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 105 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2565
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 83 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2565
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเสียชีวิต
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 105 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2565
ต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 138 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2565
ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดเรียน อำเภอบางปะหัน
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 98 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2565
ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 114 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2565
กิจกรรมจิตอาสาและร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติ
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 88 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2565
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 72 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2565
ตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ ห้องเรียนไร้ปลวกและแมลงรบกวน
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 142 ครั้ง เผยแพร่ 31  พฤษภาคม  2565
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันแรก - 17 พฤษภาคม 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 167 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 177 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2565
รับชมการแถลงสรุปผลงานสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 163 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
โดย  เข้าชม 180 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2565
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 232 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีเสียชีวิต - 14 เมษายน 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 14  เมษายน  2565
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 277 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2565
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต 4 เมษายน 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 334 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2565
ร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 218 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 2 เมษายน 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 252 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2565
ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมิน PMQA 4.0 - 1 เมษายน 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 204 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 419 ครั้ง เผยแพร่ 2  มีนาคม  2565
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอภาชี
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 25  กุมภาพันธ์  2565
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 466 ครั้ง เผยแพร่ 6  กุมภาพันธ์  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 349 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2565
แผนผังสนามสอบการสอบ ภาค ก และ ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 2910 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 - 25 มการาคม 2565
โดย นายแทนไท บุญเลิศ2 เข้าชม 234 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
ประกาศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 1118 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2565
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สาหรับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 928 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผุ้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย นางภัสรา เลิศดี เข้าชม 1541 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช -17 มกราคม 2565
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 358 ครั้ง เผยแพร่ 17  มกราคม  2565


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ