สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารดาวน์โหลด
1 6202-ว 2 หลักเกณฑ์พัฒนารองผอ.สพท.และผอ.สพท. โดย     
2 ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษา อบรม ปี 2559 โดย     
3 มอบอำนาจอนุญาตและไปศึกษาอบรม โดย     
4 แนวทางการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชพ.และชช. โดย     
5 ว.3 ลว.7 เม.ย.54 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นชพ.และชช. โดย     
6 ว.8 ลว.29 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา โดย     
7 ว.19 ปี 61 การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดย     
8 ว.2 ลว.18 ก.พ.63 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง โดย     
9 แบบเสนอหลักสูตรการอบรม โดย     
10 ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม โดย     


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ