สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

แผนและแนวทางการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ