สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

-แผนปฏิบัติราชการ ระยะเวลา 5 ปี

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

- สถิติการใช้บริการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ