สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
แจ้งโอนเงิน  
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 มิถุนายน 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 18  มิถุนายน  2567
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2567
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 64 ครั้ง เผยแพร่ 6  มิถุนายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 114 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 92 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 113 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 142 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 เมษายน 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 166 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 เมษายน 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 145 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 เมษายน 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 140 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 เมษายน 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 174 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 เมษายน 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 176 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 เมษายน 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 148 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 เมษายน 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 144 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2567
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2567
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 127 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 มีนาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 148 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มีนาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 281 ครั้ง เผยแพร่ 26  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 มีนาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 150 ครั้ง เผยแพร่ 25  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มีนาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 134 ครั้ง เผยแพร่ 22  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 มีนาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 122 ครั้ง เผยแพร่ 21  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 มีนาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 116 ครั้ง เผยแพร่ 20  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 มีนาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 129 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 6 มีนาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 157 ครั้ง เผยแพร่ 6  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 มีนาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 150 ครั้ง เผยแพร่ 4  มีนาคม  2567
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 150 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 145 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 153 ครั้ง เผยแพร่ 27  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 169 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 172 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 148 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 154 ครั้ง เผยแพร่ 19  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 142 ครั้ง เผยแพร่ 16  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 149 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2567
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2567
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 190 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 168 ครั้ง เผยแพร่ 31  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 186 ครั้ง เผยแพร่ 26  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 174 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 ธันวาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 204 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 180 ครั้ง เผยแพร่ 15  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 163 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 171 ครั้ง เผยแพร่ 10  มกราคม  2567
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 179 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 216 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 178 ครั้ง เผยแพร่ 25  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 206 ครั้ง เผยแพร่ 22  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 167 ครั้ง เผยแพร่ 20  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 170 ครั้ง เผยแพร่ 18  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 202 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 216 ครั้ง เผยแพร่ 4  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 239 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 225 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 184 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 231 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 ตุลาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 313 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 326 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 322 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 ตุลาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 335 ครั้ง เผยแพร่ 3  ตุลาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 342 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 323 ครั้ง เผยแพร่ 29  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 356 ครั้ง เผยแพร่ 27  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 249 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 266 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 234 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 22  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 244 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 236 ครั้ง เผยแพร่ 20  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 228 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 257 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 252 ครั้ง เผยแพร่ 14  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 13  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 231 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 243 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 1 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 4  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 296 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 271 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 296 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 294 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 313 ครั้ง เผยแพร่ 10  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 289 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 296 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 281 ครั้ง เผยแพร่ 3  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 27  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 313 ครั้ง เผยแพร่ 26  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 333 ครั้ง เผยแพร่ 25  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 339 ครั้ง เผยแพร่ 25  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 365 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 305 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 402 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 323 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 291 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 มิถุนายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 413 ครั้ง เผยแพร่ 19  มิถุนายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 มิถุนายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 356 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 402 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 351 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 376 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 343 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 369 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 340 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 350 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 331 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤษภาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 314 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 366 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 361 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 364 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 355 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 381 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 5 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 347 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 385 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 357 ครั้ง เผยแพร่ 31  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 358 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 409 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 377 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 349 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 410 ครั้ง เผยแพร่ 22  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 232 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 400 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 374 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 7 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 423 ครั้ง เผยแพร่ 7  มีนาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 358 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 450 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มกราคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 521 ครั้ง เผยแพร่ 26  มกราคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มกราคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 451 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 491 ครั้ง เผยแพร่ 5  มกราคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 ธันวาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 421 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 ธันวาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 454 ครั้ง เผยแพร่ 26  ธันวาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 ธันวาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 523 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 449 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 511 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤศจิกายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 570 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤศจิกายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 517 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 555 ครั้ง เผยแพร่ 10  ตุลาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 535 ครั้ง เผยแพร่ 6  ตุลาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 ตุลาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 626 ครั้ง เผยแพร่ 3  ตุลาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 606 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 601 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 567 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 568 ครั้ง เผยแพร่ 22  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 493 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 467 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 526 ครั้ง เผยแพร่ 16  กันยายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 509 ครั้ง เผยแพร่ 6  กันยายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 683 ครั้ง เผยแพร่ 9  สิงหาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 843 ครั้ง เผยแพร่ 12  กรกฎาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 659 ครั้ง เผยแพร่ 8  กรกฎาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 874 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 636 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 552 ครั้ง เผยแพร่ 2  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 709 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 265 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 659 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 796 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 842 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 737 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 701 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 832 ครั้ง เผยแพร่ 24  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 748 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 729 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 752 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 789 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 827 ครั้ง เผยแพร่ 7  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 756 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 700 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 738 ครั้ง เผยแพร่ 1  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 790 ครั้ง เผยแพร่ 27  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 818 ครั้ง เผยแพร่ 27  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 828 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 717 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 765 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 770 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 768 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 759 ครั้ง เผยแพร่ 29  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 766 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 828 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 837 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 851 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 2456 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ