สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
แจ้งโอนเงิน  
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 19  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 16  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2567
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2567
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 59 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 57 ครั้ง เผยแพร่ 31  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 79 ครั้ง เผยแพร่ 26  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 ธันวาคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 98 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 76 ครั้ง เผยแพร่ 15  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 68 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 มกราคม 2567
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 81 ครั้ง เผยแพร่ 10  มกราคม  2567
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 100 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 89 ครั้ง เผยแพร่ 25  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 89 ครั้ง เผยแพร่ 22  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 81 ครั้ง เผยแพร่ 20  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 81 ครั้ง เผยแพร่ 18  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 ธันวาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 99 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 120 ครั้ง เผยแพร่ 4  ธันวาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 136 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 132 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 121 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 94 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤศจิกายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 139 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 ตุลาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 145 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 ตุลาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 220 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 235 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 231 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 ตุลาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 217 ครั้ง เผยแพร่ 3  ตุลาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 247 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 29  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 245 ครั้ง เผยแพร่ 27  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 164 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 173 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 150 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 170 ครั้ง เผยแพร่ 22  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 163 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 170 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 153 ครั้ง เผยแพร่ 20  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 148 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 166 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 168 ครั้ง เผยแพร่ 14  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 146 ครั้ง เผยแพร่ 13  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 155 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 159 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 189 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 170 ครั้ง เผยแพร่ 4  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 203 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 187 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 212 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 206 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 228 ครั้ง เผยแพร่ 10  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 204 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 211 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 197 ครั้ง เผยแพร่ 3  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 211 ครั้ง เผยแพร่ 27  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 26  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 246 ครั้ง เผยแพร่ 25  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 255 ครั้ง เผยแพร่ 25  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 265 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 221 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 317 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 234 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 209 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 มิถุนายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 325 ครั้ง เผยแพร่ 19  มิถุนายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 มิถุนายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 274 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 313 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 267 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 291 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 257 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 284 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 256 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 264 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤษภาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 223 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 284 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 277 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 281 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 270 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 294 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 11 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 11  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 255 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 5 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 256 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 307 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 31  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 279 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 329 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 302 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 334 ครั้ง เผยแพร่ 22  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 162 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 324 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 304 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 7 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 351 ครั้ง เผยแพร่ 7  มีนาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 285 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 377 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มกราคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 444 ครั้ง เผยแพร่ 26  มกราคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มกราคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 385 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 419 ครั้ง เผยแพร่ 5  มกราคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 ธันวาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 354 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 ธันวาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 383 ครั้ง เผยแพร่ 26  ธันวาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 ธันวาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 450 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 382 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 442 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤศจิกายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 484 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤศจิกายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 437 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 485 ครั้ง เผยแพร่ 10  ตุลาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 460 ครั้ง เผยแพร่ 6  ตุลาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 ตุลาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 554 ครั้ง เผยแพร่ 3  ตุลาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 531 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 527 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 494 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 490 ครั้ง เผยแพร่ 22  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 423 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 395 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 457 ครั้ง เผยแพร่ 16  กันยายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 435 ครั้ง เผยแพร่ 6  กันยายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 613 ครั้ง เผยแพร่ 9  สิงหาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 773 ครั้ง เผยแพร่ 12  กรกฎาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 600 ครั้ง เผยแพร่ 8  กรกฎาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 808 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 739 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 661 ครั้ง เผยแพร่ 27  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มิถุนายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 704 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 621 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 559 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 479 ครั้ง เผยแพร่ 2  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 589 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 545 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 509 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 638 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 530 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 538 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 189 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 585 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 496 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 491 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 573 ครั้ง เผยแพร่ 31  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 726 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 767 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 662 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 626 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 758 ครั้ง เผยแพร่ 24  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 675 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 660 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 676 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 717 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 758 ครั้ง เผยแพร่ 7  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 686 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 627 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 666 ครั้ง เผยแพร่ 1  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 716 ครั้ง เผยแพร่ 27  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 742 ครั้ง เผยแพร่ 27  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 758 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 648 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 692 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 699 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 695 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 687 ครั้ง เผยแพร่ 29  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 694 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 759 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 761 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 780 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 2234 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ