สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
แจ้งโอนเงิน  
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 5 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 9 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 17 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 21 ครั้ง เผยแพร่ 22  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 22 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 19 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 29 ครั้ง เผยแพร่ 20  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 15  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 26 ครั้ง เผยแพร่ 14  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 23 ครั้ง เผยแพร่ 13  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 กันยายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 40 ครั้ง เผยแพร่ 4  กันยายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 54 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 82 ครั้ง เผยแพร่ 16  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 76 ครั้ง เผยแพร่ 10  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 สิงหาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 75 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 72 ครั้ง เผยแพร่ 3  สิงหาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 27  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 99 ครั้ง เผยแพร่ 26  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 114 ครั้ง เผยแพร่ 25  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 112 ครั้ง เผยแพร่ 25  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 125 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 89 ครั้ง เผยแพร่ 21  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 184 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 122 ครั้ง เผยแพร่ 6  กรกฎาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 มิถุนายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 196 ครั้ง เผยแพร่ 19  มิถุนายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 มิถุนายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 163 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 204 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 151 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 184 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 142 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 172 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 147 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 160 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 149 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤษภาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 110 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 179 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 171 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 160 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 159 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 172 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 11 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 164 ครั้ง เผยแพร่ 11  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 148 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 5 เมษายน 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 128 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 183 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 148 ครั้ง เผยแพร่ 31  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 163 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 204 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 193 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 162 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 210 ครั้ง เผยแพร่ 22  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 197 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 7 มีนาคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 245 ครั้ง เผยแพร่ 7  มีนาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 179 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 276 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มกราคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 319 ครั้ง เผยแพร่ 26  มกราคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มกราคม 2566
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 286 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 301 ครั้ง เผยแพร่ 5  มกราคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 ธันวาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 260 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 ธันวาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 273 ครั้ง เผยแพร่ 26  ธันวาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 ธันวาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 325 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 275 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 317 ครั้ง เผยแพร่ 28  พฤศจิกายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 356 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤศจิกายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 310 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤศจิกายน  2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 372 ครั้ง เผยแพร่ 10  ตุลาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 343 ครั้ง เผยแพร่ 6  ตุลาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 ตุลาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 427 ครั้ง เผยแพร่ 3  ตุลาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 425 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 413 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 387 ครั้ง เผยแพร่ 26  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 371 ครั้ง เผยแพร่ 22  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 311 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 285 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 กันยายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 339 ครั้ง เผยแพร่ 16  กันยายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 313 ครั้ง เผยแพร่ 6  กันยายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 483 ครั้ง เผยแพร่ 9  สิงหาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 644 ครั้ง เผยแพร่ 12  กรกฎาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 493 ครั้ง เผยแพร่ 8  กรกฎาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 675 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 586 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 561 ครั้ง เผยแพร่ 27  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มิถุนายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 574 ครั้ง เผยแพร่ 22  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 511 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 มิถุนายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 429 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 372 ครั้ง เผยแพร่ 2  มิถุนายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 465 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 427 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 388 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 518 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 436 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2565
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 428 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 61 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 460 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 399 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 เมษายน 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 396 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 462 ครั้ง เผยแพร่ 31  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 595 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 635 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 532 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 มีนาคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 507 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 651 ครั้ง เผยแพร่ 24  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 570 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 557 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 569 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 609 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 645 ครั้ง เผยแพร่ 7  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 583 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 518 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 557 ครั้ง เผยแพร่ 1  กุมภาพันธ์  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 596 ครั้ง เผยแพร่ 27  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 620 ครั้ง เผยแพร่ 27  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 635 ครั้ง เผยแพร่ 25  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 533 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 574 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 580 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 585 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 569 ครั้ง เผยแพร่ 29  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 574 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 640 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 652 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 661 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 1955 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ