สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร  
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 20 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 11/2566
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 14 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
กิจกรรมหน้าเสาธง และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 196 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2566
เสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 548 ครั้ง เผยแพร่ 19  มิถุนายน  2566
เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดย  เข้าชม 619 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2566
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566
โดย  เข้าชม 739 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
การประชุมคณะกรรมการวางแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  เข้าชม 583 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1มีนาคม2566)
โดย  เข้าชม 648 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
โดย  เข้าชม 551 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ขายทอดตลาดอาคารเรียนและโรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง
โดย  เข้าชม 390 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ