สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร  
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
จัดอบรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.สุโขทัย เขต 1
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2567
ตรวจเยี่ยมสนามสอบตำแหน่ง ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา และรอง ผอ.สถานศึกษา
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 109 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2567
ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 87 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2567
ประชุมเตรียมความพร้อม และรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 94 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2567
การประเมินผลงานเพื่อขอรับตามพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 181 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2567
ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 139 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2567
MOU การพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 218 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2567
ประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาฯ ของ สพฐ. ปี 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 186 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2567
ประชุมการพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 194 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 190 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 183 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 162 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้ายสับเปลี่ยน ผ่านระบบ TMS
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 91 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การประชุม คกก.พิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 86 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 68 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลก วัดไชยวัฒนาราม
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 75 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
โครงการผู้บริหารการศึกษา OBEC ONE TEAM
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 70 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 68 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
กิจกรรมกิจกรรมหน้าเสาธง และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 66 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2567
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 122 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 11/2566
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 106 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
กิจกรรมหน้าเสาธง และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต
โดย นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง เข้าชม 291 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2566
เสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้าชม 662 ครั้ง เผยแพร่ 19  มิถุนายน  2566
เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดย  เข้าชม 723 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2566
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566
โดย  เข้าชม 835 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
การประชุมคณะกรรมการวางแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  เข้าชม 660 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1มีนาคม2566)
โดย  เข้าชม 734 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
โดย  เข้าชม 624 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ขายทอดตลาดอาคารเรียนและโรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง
โดย  เข้าชม 464 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ