สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤศจิกายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 4 ครั้ง เผยแพร่ 7  ธันวาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 69 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนกันยายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 169 ครั้ง เผยแพร่ 3  ตุลาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนสิงหาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 6  กันยายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนกรกฎาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 410 ครั้ง เผยแพร่ 18  กรกฎาคม  2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.66
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 345 ครั้ง เผยแพร่ 5  กรกฎาคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 307 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนมิถุนายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 309 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2566
ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 383 ครั้ง เผยแพร่ 21  มิถุนายน  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 271 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤษภาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 216 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนเมษายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 283 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 317 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 288 ครั้ง เผยแพร่ 7  เมษายน  2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 เดือน มค.66 ถึงเดือน มีค.66
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 729 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 276 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 274 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 287 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 289 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 243 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนมกราคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 231 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 224 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 246 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 269 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2566
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 368 ครั้ง เผยแพร่ 16  มกราคม  2566
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนและโรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 469 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือน ตค.65 ถึงเดือน ธค.65
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 345 ครั้ง เผยแพร่ 10  มกราคม  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 กลุ่ม จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 950 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา
โดย  เข้าชม 187 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 กลุ่ม 26 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
โดย  เข้าชม 1074 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 1279 ครั้ง เผยแพร่ 10  มีนาคม  2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และครุภัณฑ์การศึกษา
โดย  เข้าชม 1071 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2565
การขขายทอดตลาดอาคารเรียนและบ้านพักครู
โดย  เข้าชม 1319 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2565
ยกเลิประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และครุภัณฑ์การศึกษา
โดย  เข้าชม 1332 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 810 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 672 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 699 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 642 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
โดย  เข้าชม 659 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
โดย  เข้าชม 669 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 702 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ