สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบรายจ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2567
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 23 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2567
รายงานสรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 19 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2567
รายงานสรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 2 เดือน มค.67 ถึงเดือน มีค.67
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 182 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 174 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 266 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 292 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือน ตค.66 ถึงเดือน ธค.66
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 422 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.66 ถึงเดือน ก.ย.66
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 848 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 314 ครั้ง เผยแพร่ 2  มกราคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤศจิกายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 292 ครั้ง เผยแพร่ 7  ธันวาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 317 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนกันยายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 359 ครั้ง เผยแพร่ 3  ตุลาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนสิงหาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 429 ครั้ง เผยแพร่ 6  กันยายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนกรกฎาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 410 ครั้ง เผยแพร่ 8  สิงหาคม  2566
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 634 ครั้ง เผยแพร่ 18  กรกฎาคม  2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.66
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 526 ครั้ง เผยแพร่ 5  กรกฎาคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 487 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนมิถุนายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 482 ครั้ง เผยแพร่ 4  กรกฎาคม  2566
ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 490 ครั้ง เผยแพร่ 21  มิถุนายน  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 374 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤษภาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 323 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 331 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนเมษายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 388 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 426 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 397 ครั้ง เผยแพร่ 7  เมษายน  2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 เดือน มค.66 ถึงเดือน มีค.66
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 844 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 392 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 383 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 394 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 410 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 400 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนกุมภาพันธ์
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 350 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนมกราคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 341 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 338 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนพฤศจิกายน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 334 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนตุลาคม
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 350 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 374 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2566
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 480 ครั้ง เผยแพร่ 16  มกราคม  2566
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนและโรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 570 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือน ตค.65 ถึงเดือน ธค.65
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 462 ครั้ง เผยแพร่ 10  มกราคม  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 กลุ่ม จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 1063 ครั้ง เผยแพร่ 10  มิถุนายน  2565
ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา
โดย  เข้าชม 295 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤษภาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 กลุ่ม 26 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
โดย  เข้าชม 1179 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 1405 ครั้ง เผยแพร่ 10  มีนาคม  2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และครุภัณฑ์การศึกษา
โดย  เข้าชม 1187 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2565
การขขายทอดตลาดอาคารเรียนและบ้านพักครู
โดย  เข้าชม 1434 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2565
ยกเลิประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และครุภัณฑ์การศึกษา
โดย  เข้าชม 1436 ครั้ง เผยแพร่ 28  กุมภาพันธ์  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 914 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 774 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 809 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 752 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
โดย  เข้าชม 762 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
โดย  เข้าชม 774 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  เข้าชม 808 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ