สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
ประกาศ การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕  


ประกาศ การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยกรอกข้อมูลประวัติตามแบบฟอร์ม ( แบบ ๗) ส่งกลุ่มอำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 
    อ.ก.ค.ศ. สพป.อยุธยา เขต 1.pdf
    แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา.pdf
 
โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 683 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2565
 
 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ