สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
 
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดบ้านม้า อ.บางปะหัน
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 290 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดค่าย
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 233 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 197 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดพระญาติการาม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 198 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่างโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดบ้านดาบ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 175 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 163 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 91 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 89 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาอุ่น
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 88 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 94 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 99 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
สารโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 122 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 78 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดปรีดาราม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 83 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 92 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลฯ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 118 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดปากกราน
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 92 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 88 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง"
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 90 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 105 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านช้าง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 89 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดทางกลาง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 126 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนปฐมวิทยาคาร
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 94 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
วารสารโรงเรียนวัดพรานนก
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 87 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวกลุ่มโรงเรียนภาชีระพีพัฒน์
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 108 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 92 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 104 ครั้ง เผยแพร่ 11  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 100 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดผึ่งแดด
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 104 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2565


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ