สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 13 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
สารโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 9 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดปรีดาราม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 9 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 11 ครั้ง เผยแพร่ 20  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลฯ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดปากกราน
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 11 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 14 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง"
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 13 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 13 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านช้าง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 17 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดทางกลาง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 20 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนปฐมวิทยาคาร
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 13 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
วารสารโรงเรียนวัดพรานนก
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 15 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครหลวง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2565
จดหมายข่าวกลุ่มโรงเรียนภาชีระพีพัฒน์
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 21 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 22 ครั้ง เผยแพร่ 11  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดผึ่งแดด
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2565


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ