สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

- รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและความประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ