สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี พ.ศ.2566

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2566

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566)

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ.2566

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ