สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ราย 6 เดือน (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566)

การวางแผนด้านอัตรากำลัง

การสรรหาคนดีคนเก่ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ