1 ติดต่อสอบถาม
  เรื่อง : สอบถามข้อมูล
  รายละเอียด : การขอใบ ลส.13 ต้องติดต่อกับหย่วยงานไหนคะ
   
  ตอบ :
  อาคารสำนักงานเขตฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 3 ครับ
 

 

   
2 ติดต่อสอบถาม
  เรื่อง : สอบถามข้อมูล
  รายละเอียด : อยากสอบถามการส่งเด็กเข้าเรียน กศน. ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ
   
   
  ตอบ :
  ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 3 ค่ะ
   
   
3 ติดต่อสอบถาม
  เรื่อง : ขอไฟพระราชทาน
  รายละเอียด : ถ้าต้องการขอไฟพระราชทานเพลิงศพ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
   
  ตอบ :
  สามารถติดต่อขอได้ที่สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดของท่านได้เลยครับ