สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
-->
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวด MOE Content Creator Awards
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤษภาคม  2567
ขอเชิญร่วมงานเสวนา เนื่องใน "วันครอบครัวสากล องค์การสหประชาชาติ 2024"
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤษภาคม  2567
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 93 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2567
ขอเชิญชวนประกวดรายการ Win Win WAR OTOP Junior Season 3
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 63 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2567
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รอบ2)
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 383 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 366 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2567
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านทั้งหมด
ตรวจเยี่ยมสนามสอบตำแหน่ง ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา และรอง ผอ.สถานศึกษา
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 96 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2567
ร่วมพิธีวันที่ระลึกวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 73 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2567
ประชุมเตรียมความพร้อม และรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 81 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2567
การประเมินผลงานเพื่อขอรับตามพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 82 ครั้ง เผยแพร่ 23  เมษายน  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 4/2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 170 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2567
ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2567
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1208 ครั้ง เผยแพร่ 13  พฤษภาคม  2567
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 252 ครั้ง เผยแพร่ 11  พฤษภาคม  2567
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 731 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤษภาคม  2567
ประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พศ.2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 128 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2567
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 245 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2567
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2567
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 4304 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก มีสิทธิเข้าการประเมิน ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 2845 ครั้ง เผยแพร่ 30  เมษายน  2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
รายงานสรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 12 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2567
รายงานสรุปผลการจัดซื่้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 11 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน เมษายน
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 65 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 2 เดือน มค.67 ถึงเดือน มีค.67
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 168 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 168 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 257 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2567
งานการเงินและบัญชี / แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 72 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤษภาคม  2567
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 72 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 92 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 86 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 18  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2567
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
การประชุมพิจารณาคัดเลือก และจัดหมวดหมู่สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 70 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2567
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทักษะลูกเสือ
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 61 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2567
ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 85 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2567
กิจกรรม 5 ส สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 82 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2567
กิจกรรมวันสงกรานต์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 136 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2567
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนเมษายน 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 240 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2567
ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
 
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ