สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขต เรื่องกำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.1
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าชม 136 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รอบ 2
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 346 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2566
ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 1/2566 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 405 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
ส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการบุคลากรทางการศึกษา
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 90 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
กิจกรรมจิตอาสาตามแนวทางการสร้างคุณธรรม
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 58 ครั้ง เผยแพร่ 24  เมษายน  2566
อยุธยาเมืองสะอาด พัฒนาสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 177 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2566
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านทั้งหมด
เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 65 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2566
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 96 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
การประชุมคณะกรรมการวางแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 98 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1มีนาคม2566)
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 137 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
ขายทอดตลาดอาคารเรียนและโรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 152 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2566
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศรับสมัครบุคคลเขา้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 422 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2566
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 298 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤษภาคม  2566
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 475 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤษภาคม  2566
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 204 ครั้ง เผยแพร่ 29  เมษายน  2566
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 102 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2566
ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2566 สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 595 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบที่ 2)
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 151 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนเมษายน
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 51 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 76 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปีงบประมาณ 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 79 ครั้ง เผยแพร่ 7  เมษายน  2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 เดือน มค.66 ถึงเดือน มีค.66
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 519 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการประจำปีงบประมาณ 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 78 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนมีนาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 90 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2566
งานการเงินและบัญชี / แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 42 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤษภาคม  2566
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2566
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 50 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 เมษายน 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 27  เมษายน  2566
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 เมษายน 2566
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 69 ครั้ง เผยแพร่ 25  เมษายน  2566
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
โครงการเด็กดี เด็กเก่ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤษภาคม  2566
ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤษภาคม  2566
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดย  แทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 354 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2565
สพป.พระนครศรรีอยุธยา เขต 1 ไม่สนับสนุนการพนันทุกรูปแบบ
โดย  แทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 351 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2565
แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โดย  แทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 396 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2565
ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
 
  Link พื้นฐานทางการศึกษา  
 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ