สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
-->
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รอบ2)
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 247 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 225 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 มกราคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เข้าชม 569 ครั้ง เผยแพร่ 19  มกราคม  2567
งานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 335 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2566
ARU HALF MARATHON 2024
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 396 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2566
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 364 ครั้ง เผยแพร่ 8  ธันวาคม  2566
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านทั้งหมด
ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2567
MOU การพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 137 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2567
ประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาฯ ของ สพฐ. ปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 128 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2567
ประชุมการพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 143 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 137 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 134 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 226 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2567
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและเหตุพิเศษ และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 156 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2567
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 820 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2567
ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 2189 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2567
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567 (แก้ไขหน้า27)
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 2935 ครั้ง เผยแพร่ 28  มีนาคม  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 546 ครั้ง เผยแพร่ 25  มีนาคม  2567
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 132 ครั้ง เผยแพร่ 14  มีนาคม  2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 2 เดือน มค.67 ถึงเดือน มีค.67
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน กุมภาพันธ์
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 150 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 183 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือน ตค.66 ถึงเดือน ธค.66
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 210 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.66 ถึงเดือน ก.ย.66
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 742 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 228 ครั้ง เผยแพร่ 2  มกราคม  2567
งานการเงินและบัญชี / แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 10  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 4  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 เมษายน 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2567
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 58 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 มีนาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 69 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 มีนาคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 204 ครั้ง เผยแพร่ 26  มีนาคม  2567
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
กิจกรรมวันสงกรานต์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2567
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนเมษายน 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2567
ประชุมบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 3/2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 134 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2567
วันมาฆบูชา ปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
พิธี MOU การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
กิจกรรม 5ส สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 129 ครั้ง เผยแพร่ 29  กุมภาพันธ์  2567
ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
 
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ