สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
-->
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 19 ครั้ง เผยแพร่ 21  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 มกราคม 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เข้าชม 367 ครั้ง เผยแพร่ 19  มกราคม  2567
งานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 202 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2566
ARU HALF MARATHON 2024
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 232 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2566
ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับแลกเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 187 ครั้ง เผยแพร่ 8  ธันวาคม  2566
"เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ 3
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 153 ครั้ง เผยแพร่ 2  ธันวาคม  2566
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2567
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 20 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 11/2566
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 14 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
กิจกรรมหน้าเสาธง และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 196 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2566
เสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 548 ครั้ง เผยแพร่ 19  มิถุนายน  2566
เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดย    
เข้าชม 619 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤษภาคม  2566
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566
โดย    
เข้าชม 739 ครั้ง เผยแพร่ 26  เมษายน  2566
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และนักการภารโรง สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 สพป.อย.1
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 62 ครั้ง เผยแพร่ 15  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพิ้อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทจ้างเหมาบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 78 ครั้ง เผยแพร่ 13  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 99 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และนักการภารโรง ประเภทจ้างเหมาบริการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รอบที่ 2
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 154 ครั้ง เผยแพร่ 8  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับโอน และย้าย เป็นข้าราชการครูปและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 151 ครั้ง เผยแพร่ 7  กุมภาพันธ์  2567
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 269 ครั้ง เผยแพร่ 6  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือน มกราคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 52 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 เดือน ตค.66 ถึงเดือน ธค.66
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.66 ถึงเดือน ก.ย.66
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 615 ครั้ง เผยแพร่ 3  มกราคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 93 ครั้ง เผยแพร่ 2  มกราคม  2567
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนพฤศจิกายน
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 144 ครั้ง เผยแพร่ 7  ธันวาคม  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 174 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2566
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 เดือนกันยายน
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 265 ครั้ง เผยแพร่ 3  ตุลาคม  2566
งานการเงินและบัญชี / แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 22  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 19  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 16  กุมภาพันธ์  2567
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 14  กุมภาพันธ์  2567
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2567
โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 59 ครั้ง เผยแพร่ 2  กุมภาพันธ์  2567
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
กิจกรรม 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
โดย  นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 22 ครั้ง เผยแพร่ 20  กุมภาพันธ์  2567
กิจกรรม No Gift Policy
โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 558 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2566
ประกาศนโยบาย No gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (4 ภาษา)
โดย  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 677 ครั้ง เผยแพร่ 12  มิถุนายน  2566
โครงการเด็กดี เด็กเก่ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย    
เข้าชม 671 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤษภาคม  2566
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดย    
เข้าชม 972 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2565
สพป.พระนครศรรีอยุธยา เขต 1 ไม่สนับสนุนการพนันทุกรูปแบบ
โดย    
เข้าชม 865 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2565
ประชาสัมพันธ์ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
 
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ