สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
แจ้งโอนเงิน  
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 45 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 54 ครั้ง เผยแพร่ 1  ตุลาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 30  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 64 ครั้ง เผยแพร่ 29  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 51 ครั้ง เผยแพร่ 27  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 103 ครั้ง เผยแพร่ 23  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 64 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 68 ครั้ง เผยแพร่ 20  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 77 ครั้ง เผยแพร่ 17  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 62 ครั้ง เผยแพร่ 16  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 99 ครั้ง เผยแพร่ 10  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 88 ครั้ง เผยแพร่ 9  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 86 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 125 ครั้ง เผยแพร่ 3  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 92 ครั้ง เผยแพร่ 2  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 118 ครั้ง เผยแพร่ 31  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 111 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 102 ครั้ง เผยแพร่ 26  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 141 ครั้ง เผยแพร่ 23  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 19  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 104 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 159 ครั้ง เผยแพร่ 13  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 143 ครั้ง เผยแพร่ 10  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 157 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 137 ครั้ง เผยแพร่ 29  กรกฎาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 127 ครั้ง เผยแพร่ 29  กรกฎาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 ก.ค. 64
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 ก.ค. 64 (ค่าจ้างครูต่างชาติ)
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 168 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2564


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์