สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
แจ้งโอนเงิน  
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 มกราคม 2565
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 68 ครั้ง เผยแพร่ 29  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 70 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 73 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 97 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 79 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 ธันวาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 172 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 160 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 136 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 286 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 245 ครั้ง เผยแพร่ 1  ตุลาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 236 ครั้ง เผยแพร่ 30  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 323 ครั้ง เผยแพร่ 29  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 253 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 197 ครั้ง เผยแพร่ 27  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 245 ครั้ง เผยแพร่ 23  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 174 ครั้ง เผยแพร่ 21  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 187 ครั้ง เผยแพร่ 20  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 174 ครั้ง เผยแพร่ 17  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 160 ครั้ง เผยแพร่ 16  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 10 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 195 ครั้ง เผยแพร่ 10  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 195 ครั้ง เผยแพร่ 9  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 8 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 3 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 221 ครั้ง เผยแพร่ 3  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 กันยายน 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 195 ครั้ง เผยแพร่ 2  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 31 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 213 ครั้ง เผยแพร่ 31  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 203 ครั้ง เผยแพร่ 30  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 214 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 26 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 214 ครั้ง เผยแพร่ 26  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 249 ครั้ง เผยแพร่ 23  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 19 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 195 ครั้ง เผยแพร่ 19  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 18 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 201 ครั้ง เผยแพร่ 18  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 259 ครั้ง เผยแพร่ 13  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 9 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 251 ครั้ง เผยแพร่ 10  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 สิงหาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 284 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 225 ครั้ง เผยแพร่ 29  กรกฎาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
โดย นางกนกวรรณ วงค์นาม เข้าชม 231 ครั้ง เผยแพร่ 29  กรกฎาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 ก.ค. 64
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 345 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 ก.ค. 64 (ค่าจ้างครูต่างชาติ)
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 272 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2564


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์