สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  


วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยมีนางวิมล สุขวัจนี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร ร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 
 
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 314 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์