สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
การประชุมชี้แจงการจัดซ้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565  


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดซ้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางวิมล สุขวัจนี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์