สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
การประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมกลุ่มย่อย แจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามที่ได้รับนโยบายจากท่านผู้อำนวยการเขต และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 

 
 
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์