สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจ รวมสายใยเป็นหนึ่งเดียว ส่งพี่กลับบ้าน"  


วันพฤหัสบดีที่  30 กันยายน  2564  นายดำหริ  งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี  นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย และ ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมกิจกรรม "ร้อยรักดวงใจ รวมสายใยเป็นหนึ่งเดียว ส่งพี่กลับบ้าน"  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวศจี จีระวุฒิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นายธนศิริ ขำทับน้ำ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริรัตน์ เหลืองรัตนชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน และนางสุวนี มีแตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ทั้ง 7 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการ 


ในโอกาสเดียวกันนี้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้จัดกิจกรรมส่ง ดร.ณัชญานุช สุดชาดี เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แสดงออกถึงน้ำใจไมตรี แสดงความรักความปรารถนาดีต่อผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ย้ายไปรับตำแหน่ง ณ สถานที่แห่งใหม่ โดยมีกิจกรรมอำลารำลึก  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ซาบซึ้งและเป็นกันเอง ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

 
 
โดย นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 424 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์