สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญทุพพลภาพและได้รับความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3  


    วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในนามประธานกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางศิริมา แสนอุลัย ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานเครือข่ายครูและบุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ นำเงินกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทุพพลภาพและได้รับความเดือดร้อน เจ็บป่วย หรือไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู รายละ 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป รวมทั้งสิ้น 12 ราย

 
 
โดย นางปิยรัตน์ บุญใช้  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าชม 59 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์