สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  


วันที่  19 กรกฎาคม 2564    เวลา 19.30 - 22.00 น.             

นางสมลักษณ์  รู้แผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ร่วมประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM เพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าชม 74 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์