สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
ประชุมชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  


วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องมงคลวราจารย์ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน ของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยได้รับเกียรติจากนายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 
 
โดย นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 408 ครั้ง เผยแพร่ 2  กรกฎาคม  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์