สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบหลักสูตรการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน  


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบหลักสูตรการอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดอบรม พัฒนา ศึกษาดูงาน เป็นระบบในการเสนอขออนุมัติหลักสูตรในการจัดอบรมพัฒนาศึกษาดูงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ

 
 
โดย นางปิยรัตน์ บุญใช้  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าชม 296 ครั้ง เผยแพร่ 29  มิถุนายน  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์