สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
23 มิถุนายน 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันทุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  


ศน.สมลักษณ์ รู้แผน ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมด้วยศึกษานิเทศก์ทุกท่าน  ประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันทุจริต(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดย ศน.ปรีชยา ยาวุธ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 
 
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าชม 214 ครั้ง เผยแพร่ 23  มิถุนายน  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์