สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ  


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มอบหมายให้นางเรณู สีนิล ผอ.รร.วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) และคณะครูฯ ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น กรณีเด็กชายชะนะชัย ปั้นแพทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเดินทางไปรับจ้างทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

 
 
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าชม 138 ครั้ง เผยแพร่ 4  พฤษภาคม  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์