สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย  


"มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย"
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นายดำหริ งิมสันเทียะ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนกรณีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากวาตภัย พร้อมทั้งมอบหมายให้นายปรเมษธ์ มีเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ อำเภอนครหลวง นำเงินในส่วนนี้ มอบให้ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนมาบพระจันทร์ จำนวน 5 รายๆละ 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 
 
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าชม 144 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2564
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์