สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะที่ 1  


วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 ประธานกรรมการบริหาร

กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (CLUSTER 1) ประธานคณะกรรมการประเมินฯ

พร้อมด้วย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท กรรมการ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ

ร่วมกันประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะที่ 1 โดยมี 

ดร.ณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร นายยรรยง อรรถีโภค 

รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 นางเฉลียว เอี่ยมสกุล

รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลฯ ณ ห้องประชุมมงคลคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

 
 
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าชม 519 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2563
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์