ติดตามการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้ช่องทางดังนี้
1. www.aya1.go.th
2. www.sob1.aya1.go.th
3. www.sob2.aya1.go.th
facebook Page สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

 

วันที่
เรื่อง
9 พฤษภาคม 2560 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2560
  
2 พฤษภาคม 2560 บันทึกข้อความ ขอทราบคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2560
28 เมษายน 2560 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กศจ.พระนครศรีอยุธยา   ประกาศ   รายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันได้
10 เมษายน 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560

เอกฟิกส์ เอกนาฏศิลป์ เอกภาษาอังกฤษ เอกสังคมศึกษา
เอกปฐมวัย เอกภาษาไทย เอกประถมศึกษา เอกพลศึกษา
เอกอุตสาหกรรมศิลป์ ห้องสอบที่ 65 , 66 , 67 ,68 เอกสารหมายเลข 2
(บัญชีห้องสอบสัมภาษณ์)
เอกสารหมายเลข 3
(แผนผัง /สนามสอบ)
เอกสารหมายเลข 4
(ตารางสอบ)
     
28 มีนาคม 2560 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 (สำเนาหนังสือ สนง.ก.ค.ศ.)
28 มีนาคม 2560 ประกาศ กศจ.ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 (ประกาศ)
27 มีนาคม 2560 แก้ไขประกาศรับสมัครนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย ปี 2560
(แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิจ)
21 มีนาคม 2560
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560   ประกาศ   รายละเอียด   หลักสูตร  ใบสมัครใหม่

 

ที่
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
จำนวนที่รับ
จำนวนผู้สมัครแต่ละวัน
รวมทั้งหมด
29 มี.ค.60
30 มี.ค.60
31 มี.ค.60
1 เม.ย.60
2 เม.ย.60
3 เม.ย.60
4 เม.ย.60
1
คณิตศาสตร์
11
61
21
19
29
26
24
16
196
2
ฟิสิกส์
2
4
4
3
6
7
4
7
35
3
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2
38
26
20
36
42
21
25
208
4
ภาษาไทย
22
30
9
11
19
11
13
4
97
5
ภาษาอังกฤษ
14
38
27
27
35
29
27
26
209
6
สังคมศึกษา
4
67
38
33
52
37
38
22
287
7
ปฐมวัย
12
80
36
26
76
53
34
20
325
8
ประถมศึกษา
5
12
6
8
6
4
6
3
45
9
พลศึกษา
2
22
5
18
46
26
40
22
179
10
ศิลปศึกษา
1
3
2
-
0
2
3
1
11
11 นาฎศิลป์
2
5
3
3
6
3
6
3
29
12 ภาษาจีน
1
2
0
1
2
1
0
1
7
13 ภาษาญี่ปุ่น
2
3
1
3
4
4
2
0
17
14 บรรณารักษ์
3
1
1
-
1
2
2
2
9
15 อุตสาหกรรมศิลป์
1
4
2
3
2
3
5
6
25
   
84
370
181
175
320
250
225
158
1679