สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
   
Username :
Password :
 
 
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดกลาง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 50 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
สารประชาสัมพันธ์พระอินทร์ศึกษา
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 21 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 19 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
สารประชาสัมพันธ์พระนอินทร์ศึกษา - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 90 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
วรสารประชาสัมพันธ์วัดทางกลาง - 16 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 82 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
จดหมายขาวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 72 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดมเหยงค์ - 16 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 67 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครหลวง - 15 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 64 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดพรานนก
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 82 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดพระยาติการาม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ - 16 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง - 16 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดโคกช้าง - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดลาดทราย
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดพระญาติการาม - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดอุทการาม - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
โรงเรียนวัดคานหาม - 13 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
โรงเรียนวัดดาวคะนอง - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 22 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าว โรงเรียนวัดโตนดฯ - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
วรสานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคู้คด - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดจำปา อำเภอท่าเรือ - 15 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนชลประทานนุเคราะห์ - 15 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดเจริญธรรม - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 15  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ่อตาโล่ - 14 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ - 13 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดลาดทราย - 13 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 13  ธันวาคม  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ - 13 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 13  ธันวาคม  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดพระงาม - 13 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 13  ธันวาคม  2564
วรสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดพระญาติการาม - 13 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 13  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดโพธิ์หอม - 13 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 13  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนวัดระโสม - 13 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 13  ธันวาคม  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสุคันธาราม - 13 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 17 ครั้ง เผยแพร่ 13  ธันวาคม  2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดมเหยงค์ - ฉบับที่ 9/2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 58 ครั้ง เผยแพร่ 5  ธันวาคม  2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดผึ่งแดด - 3 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 5  ธันวาคม  2564
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสำมะกัน ฉบับที่ 14/2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 57 ครั้ง เผยแพร่ 5  ธันวาคม  2564
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนชลประทานอนุเคราห์ - 3 ธันวาคม 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 55 ครั้ง เผยแพร่ 5  ธันวาคม  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนนครหลวง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 118 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดปรีดาราม - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 72 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดเจริญธรรม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 46 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
pratoochai line - 27 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 60 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนวัดระโสม - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 64 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดพรานนก 10/2564 - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงัรียนวัดทางกลาง - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 42 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านคู้คด - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2564
วรสารประชาสันพันธ์โรงเรียนวัดดอนพุดซา - 26 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนปฐมวิทยาคาร 23-25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดหัวคุ้ง - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 40 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียวัดโพธิ์เอน - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2564
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2564
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดกะสังข์ - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 46 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนปฐมวิทยาคาร -19 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 48 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2564
Information New โรงเรียนวัดกุฎีลาย - 19-22 พ.ย.2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 44 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2564
วรสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดกลาง - 22 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนปฐมวิทยาคาร - 22 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดแก้วตา - 22 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนคอตันคลอง 27 - 22 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2564
กิจกรรมโรงเรียนวัดดอนพุดซา - เดือนพฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดปรีดาราม - 23 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 29 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดปากกราน - 23 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 26 ครั้ง เผยแพร่ 23  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดบึง - 19 พ.ย.2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 22  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดปรีดาราม 20/2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 22  พฤศจิกายน  2564
คชสาล์นสัมพันธ์ โรงเรียนวัดช้างใหญ่ - 19 พ.ย.2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 42 ครั้ง เผยแพร่ 22  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดกลาง - 19 พ.ย.2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 49 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม - 19 พ.ย.2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ - 19 พ.ย.64
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 48 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 42 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดปรีดาราม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา (16 พ.ย.64)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 43 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
จัดหมายข่าวประชาสัมพันธ์รโรงเรียนวัดกลาง ฉบับที่ 2 (18 พ.ย.64)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดตูม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 45 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
คชสาล์นสัมพันธ์ โรงเรียนวัดช้างใหญ่
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดลาดทราย 2/2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ - 17 พ.ย.64
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนคอตันคลอง27 (17 พ.ย.64)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 49 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
วรสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสำมะกัน
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดกลาง 1/2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 25 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
วรสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 15-16 พ.ย.2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 15-16 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 43 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคอตันคลอง 27
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 45 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
วรสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดปากกราน 15 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดเจริญธรรมฯ 15 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 16 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 42 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบางสงบ 16 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดมเหยงค์ 15-16 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสามเรือน 15 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 69 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดบึง 15 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดจำปา อ.อุทัย
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 54 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 43 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
โรงเรียนวัดพรานนก
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 36 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบางเพลิง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 43 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดราษฏร์บำเพ็ญ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดค่ายฯ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ฉบับที่ 4
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 25 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
วรสารโรงเรียนวัดสำมะกัน ฉบับที่ 12
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 29 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 ฉบับที่ 13
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 32 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดทำใหม่
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 40 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (ฉบับที่7/2564)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 52 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดปรีดาราม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 46 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนวัดระโสม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 43 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดกะสังข์ 15 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 50 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรเรียนวัดหนองน้ำส้ม
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 43 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
สารประชาสัมพันธ์ชาวคานหาม 15 พฤศจิกายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 48 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
สารโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (อ.พระนครศรีอยุธยา)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านลำแดง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าว โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
จดหมาข่าวโรงเรียนปฐมวิทยาคาร วันที่ 12-15 พฤศจิหายน 2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 15  พฤศจิกายน  2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนางคุ่ม ฉบับที่ 15/2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 14  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ฉบับที่ 9
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 43 ครั้ง เผยแพร่ 14  พฤศจิกายน  2564
สารโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 60 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 50 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านลำแดง
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 49 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าว โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จฯ
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 49 ครั้ง เผยแพร่ 12  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าว รร.บ้านลำแดง อ.วังน้อย ฉบับที่ 5/2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าว รร.วัดมเหยงค์ อ.นครหลวง ฉบับที่ 02/2564
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 74 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวกลุ่มโรงเรียนนครใน อ.บางปะหัน ลำดับที่ 2
โดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เข้าชม 52 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.บ้านคลองตะเคียนหมู่ 2 (วันครู 2504)
โดย  เข้าชม 77 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2564 โรงเรียนบ้านคู้คด
โดย  เข้าชม 76 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดพรานนก ฉบับที่ 2/2564
โดย  เข้าชม 70 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดพรานนก ฉบับที่ 1/2564
โดย  เข้าชม 63 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนางคุ่ม ฉบับที่ 8/2564
โดย  เข้าชม 59 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ รร.บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504)
โดย  เข้าชม 51 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564
สารโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โดย  เข้าชม 52 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2564


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์