กลุ่มบริหารงานบุคคล
บัญชีรายงานตัวผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างขั่วคราวตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวให้ดำรงตำแหน่ง
นักการภารโรง

ประกาศคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปี พ.ศ.2560
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2560


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
หนังสือนำ   หลักเกณฑ์   ปฏิทิน  รายละเอียด    บัญชีอัตราว่าง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา (เพิ่มเติม)  หนังสือนำ  ประกาศ  แบบคำร้องขอย้าย  (29/12/59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (ประกาศ)  (29/12/59)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินไทย ปีงบประมาณ 2560
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา หนังสือนำ  หลักเกณฑรายละเอียด  ประกาศ  คำร้อง
ประกาศผลงานที่บุคคลส่งประเมิน ของนางนุกูล คงสุขโข
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18
มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน  ประกาศ  รายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน ประกาศ     รายชื่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู
หนังสือนำ  ตำแหน่งว่าง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ครั้ง 3 ปี พ.ศ.2559