กลุ่มบริหารงานบุคคล
การรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
งบขาดแคลนขั้นวิกฤต สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การจัดจ้างพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ให้ดำรงตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสังกัด สพป.อยุธยา เขต 1 ปี พ.ศ.2560

การจัดจ้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง อำเภอบางปะหัน
การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
งบขาดแคลนขั้นวิกฤต สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การจัดจ้างพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูจ้างสอน
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1