กลุ่มบริหารงานบุคคล

การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ


การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต ปีงบฯ 2561


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)


ประกาศจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต

ประกาศจัดจ้างพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ http://aypao.thaijob.com

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้าง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อทำหน้าที่สอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัด สพป.อยุธยา เขต 1

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อทำหน้าที่สอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ สังกัด สพป.อย.1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัด สพป.อย.1

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
เพื่อทำหน้าที่สอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัด สพป.อย.1
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัด สพป.พรนะครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่สอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้ดำรงตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการ สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและขึ้นบัญชี ในการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2561
การรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2561
ปฏิทินการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560


การรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

การรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
งบขาดแคลนขั้นวิกฤต สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การจัดจ้างพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ให้ดำรงตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสังกัด สพป.อยุธยา เขต 1 ปี พ.ศ.2560

การจัดจ้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง อำเภอบางปะหัน
การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
งบขาดแคลนขั้นวิกฤต สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การจัดจ้างพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูจ้างสอน
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1