กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ให้ดำรงตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสังกัด สพป.อยุธยา เขต 1 ปี พ.ศ.2560

การจัดจ้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง อำเภอบางปะหัน
การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
งบขาดแคลนขั้นวิกฤต สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การจัดจ้างพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูจ้างสอน
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

การจัดจ้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างสังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

กศจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อให้
ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
 
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประกาศ   รายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวไปดำรง
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   คำสั่ง   รายชื่อผู้สอบได้
ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี พ.ศ.2560

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งที่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ให้ดำรงตำแหน่ง
นักการภารโรง สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี พ.ศ.2560

การจัดจ้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

การจัดจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีรายงานตัวผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างขั่วคราวตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวให้ดำรงตำแหน่ง
นักการภารโรง

ประกาศคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปี พ.ศ.2560
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2560


การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
หนังสือนำ   หลักเกณฑ์   ปฏิทิน  รายละเอียด    บัญชีอัตราว่าง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา (เพิ่มเติม)  หนังสือนำ  ประกาศ  แบบคำร้องขอย้าย  (29/12/59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (ประกาศ)  (29/12/59)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินไทย ปีงบประมาณ 2560
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา หนังสือนำ  หลักเกณฑรายละเอียด  ประกาศ  คำร้อง
ประกาศผลงานที่บุคคลส่งประเมิน ของนางนุกูล คงสุขโข
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18
มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน  ประกาศ  รายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน ประกาศ     รายชื่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู
หนังสือนำ  ตำแหน่งว่าง
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ครั้ง 3 ปี พ.ศ.2559