1.

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (หนังสือแจ้งโรงเรียน)

2.

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (หนังสือแจ้ง ผอ. สพป. และ สพม.)