นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการ สพป.อยุธยา เขต 1

 

เปลี่ยนตำแหน่ง / ย้าย / โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

วันที่
หัวเรื่อง
แนบไฟล์
5 มี.ค.61
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อโอน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค (2)
13 ก.พ.2561
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
13 ก.พ.2561
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
     
     
 

 

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 268541 - 2
โทรสาร 0-3570-4802