วันที่
เรื่อง
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้
นักเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี พ.ศ.2560