วันที่
เรื่อง
2 มิถุนายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
29 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
11 พฤษภาคม 2560 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้
นักเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปี พ.ศ.2560