หนังสือราชการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
    ประชุมกรรมการ NT ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
          27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. -อำเภอพระนครศรีอยุธยา  อำเภอวังน้อย
                                                               สังกัดเอกชน
          28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
                                                              - อำเภอท่าเรือ มหาราช บ้านแพรก ภาชี
                                                                อุทัย นครหลวง บางปะหัน
          28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น  - ผู้บริหาร กรรมการกลาง

     สอบข้อสอบกลาง ป.2 , 4,5 และ ม.1 , ม.2 วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560
     สอบ NT ป.3 วันที่ 8 มีนาคม 2560ประกาศผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพท.
แทนตำแหน่งที่ว่าง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559- 2564)
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2558
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดฯ
การใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ obec - e-office
หนังสือนำ  คู่มือการใช้งาน  ขั้นตอนการส่งหนังสือ
   ารดำเนินการได้มาของอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา