กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แจ้งการโอนเงินบัญชี วันที่ 16 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดทอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด เดือนมิถุนายน 2560

แจ้งการโอนเงินบัญชี วันที่ 31 พฤษภาคม 2560


แจ้งการโอนเงินบัญชี วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 25 เมษายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 19 เมษายน 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 เมษายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 เมษายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี โอนเข้าบัญชี วันที่ 14 มีนาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี โอนเข้าบัญชีวันที่ 3 มีนาคม 2560
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา