คณะผู้บริหาร

 
 
 
นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 

นางสาวกัลยาณี นรสิงห์

นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสุชีรา มนัสตรง
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1