นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการ สพป.อยุธยา เขต 1
โครงสร้าง สพป.อย.1
เว็บหน่วยงานภายใน

 

File Download
1. PPT การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มีนาคม 2561
2. PPT พัฒนาครูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน 17-18 มีนาคม 2561
3. PPT ประชุมผู้บริหาร 19 มีนาคม 2561
4. PPT หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 23 เมษายน. 2561
5. PPT การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 24 เมษายน. 2561
6. PPT การประชุมข้าราชการ วันที่ 27 เมษายน 2561
7. PPT การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
8. PPT ข้าราชการครู โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา 11 พฤษภาคม 2561
9. PPT ประชุผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
10. PTT ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561
11. PTT ประชุมการบริหารจัดการพิธีการ วันที่ 16 กันยายน 2561

 

 

 

 

 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 268541 - 2
โทรสาร 0-3570-4802