สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
-->
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ขอเชิญร่วมแต่งกายชุดไทย ตลอดเดือนธันวาคม 2564
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 11 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ครั้งที่1/2564
โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เข้าชม 21 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2564
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าเรือพัฒนา
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2564
ประชุมบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย ครั้งที่ 1/2565
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 24  พฤศจิกายน  2564
พ่นยากำลังยุงลาย ตามมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 51 ครั้ง เผยแพร่ 19  พฤศจิกายน  2564
ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 45 ครั้ง เผยแพร่ 18  พฤศจิกายน  2564
 
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 956 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 141 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2564
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพิ่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 253 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2564
ประกาศผลการคัดเลือกการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 736 ครั้ง เผยแพร่ 19  สิงหาคม  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 533 ครั้ง เผยแพร่ 13  สิงหาคม  2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น(ตำแหน่งนิติกร 1 ตำแหน่ง)
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 551 ครั้ง เผยแพร่ 13  สิงหาคม  2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯมาบรรจุตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง)
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 591 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 11  ตุลาคม  2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 172 ครั้ง เผยแพร่ 11  ตุลาคม  2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 470 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2564
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนและส้วม จำนวน 3 หลัง
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 787 ครั้ง เผยแพร่ 11  กุมภาพันธ์  2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 717 ครั้ง เผยแพร่ 3  กันยายน  2563
ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 17 รายการ
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 808 ครั้ง เผยแพร่ 25  สิงหาคม  2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List จำนวน 17 รายการ
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 669 ครั้ง เผยแพร่ 25  สิงหาคม  2563
 
แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 58 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 44 ครั้ง เผยแพร่ 16  พฤศจิกายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 ตุลาคม 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 210 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 178 ครั้ง เผยแพร่ 1  ตุลาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 30 กันยายน 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 174 ครั้ง เผยแพร่ 30  กันยายน  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 กันยายน 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 29  กันยายน  2564
 
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมใจแต่งไทยเฉลิมฉลอง ๓๐ ปี อยุธยาเมืองมรดกโลก
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
ต้อนรับผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และรองผู้อำนวยการฯ
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 400 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2564
กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจ รวมสายใยเป็นหนึ่งเดียว ส่งพี่กลับบ้าน"
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 278 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
การตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
โดย    
เข้าชม 566 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2564
จัดอบรมการบริหารงบประมาณ ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษา ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบออนไลด์ Meeting Zoom
โดย    
เข้าชม 504 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2564
อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(ด้านการเงินและงบประมาณ)
โดย    
เข้าชม 525 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2564
 
ประชาสัมพันธ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
จดหมายข่าวโรงเรียนนครหลวง
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 18 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดปรีดาราม - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) - 27 พฤศจิกายน 2564
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดเจริญธรรม
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
pratoochai line - 27 พฤศจิกายน 2564
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนวัดระโสม - 25 พฤศจิกายน 2564
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2564
 
 
 
 
 
  Link พื้นฐานทางการศึกษา  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์